۰-۰
تاريخ
۰۹ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعتی
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۲۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. محمدزاده
۶۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین