۰-۱
تاريخ
۱۲ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۸:۱۵
تعداد تماشاگر
۱۷۰۰۰
ورزشگاه
امام رضا
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷-SS3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چوچو
۷۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیرانوند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رسن
۵-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیپور
۷۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین