صدرنشینی استقلال در پنج فاکتور فنی متریکا (تا هفته 21)

متریکا ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - در این ۲۱ هفته هیچ تیمی به اندازه استقلال شوت نزده است. (میانگین ۱۴.۶ شوت در هر بازی) با متوسط ۵.۱ شوت در چارچوب در هر بازی، استقلال بیشتر از همه تیم‌ها، دروازه حریفان را تهدید کرده است. شوت آبی‌ها دقت و کیفیت خوبی هم دارد و به طور متوسط ۱۳.۴٪ شوت بازیکنان استقلال گل شده است. این تیم بهترین خط حمله لیگ (۳۹ گل زده) را دارد و فقط در سه بازی گل نزده؛ کمترین ناکامی در گلزنی).