مقایسه عملکرد بهترین مدافعان میانی لیگ نوزدهم (تا هفته 21)

 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

عارف غلامی، محمدحسین مرادمند، گیورگی گولسیانی و شجاع خلیل‌زاده بهترین مدافعان میانی لیگ نوزدهم هستند.

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - عارف غلامی، محمدحسین مرادمند، گیورگی گولسیانی و شجاع خلیل‌زاده بهترین مدافعان میانی لیگ نوزدهم تا پایان هفته بیست و یک محسوب می‌شوند.