تیم منتخب بازیکنان استان تهران ‌ ‌و البرز ‌در این فصل

متریکا ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - احتمالا مهمترین رقابت تهرانی‌ها در خط دروازه شکل گرفت. جایی که مهدی رحمتی و امیر عابدزاده هم می‌توانستند جای پیام نیازمند در این تیم قرار بگیرند. مهدی ترابی بهترین بازیکن ایرانی این فصل لیگ در نمرات متریکا، در این تیم حضور دارد.