تیم منتخب استان اصفهان ‌و مرکزی ‌در این فصل

متریکا ۱۳۹۹/۰۲/۲۶

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - به نظر می‌رسد بازیکنانی که در استان اصفهان فوتبال را یاد می‌گیرند، بیشتر از هر چیزی در ارسال پاس تمرکز دارند. بازیکنانی مانند حدادی‌فر، کریمی، حاج‌صفی و مهدی‌پور با پاس‌های کلیدی و خط‌کشی شده. حتی در خط دفاع این تیم هم مرادمندی حضور دارد که این فصل در متریکا برایش دقت پاس بالای ۹۰٪ ثبت شده است. هادی محمدی و فرشاد محمدی‌مهر اهل استان مرکزی و سایر بازیکنان اصفهانی هستند. علی کریمی اهل خوزستان اما بزرگ شده اصفهان است و به همین دلیل در این تیم حضور دارد.