۳-۰
تاريخ
۰۴ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان