پرونده بازی پاختاکور ۳-۰ شهرخودرو

متریکا ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - شهرخودرو در تملک توپ و تعداد شوت بهتر بود اما سه تا از چهار شوت در چارچوب میزبان گل شد.

آمار بازی پاختاکور و شهرخودرو، مالکیت توپ شهرخودرو در بازی با پاختاکور، تعداد پاس شهرخودرو، تعداد شوت شهرخودرو در بازی با پاختاکور، دقت پاس شهرخودرو در بازی با پاختاکور

 نمره متریکا به بازیکنان شهرخودرو در بازی با پاختاکور

نمره متریکا به بازیکنان شهرخودرو در بازی با پاختاکور

محمدرضا خلعتبری بهترین بازیکن شهرخودرو

 محمدرضا خلعتبری با یک پاس کلیدی، پنج دریبل موفق، گرفتن سه خطا و یک توپ‌گیری تنها بازیکن شهرخودرو در این بازی بود که نمره بالای ۷ گرفت.

محمدرضا خلعتبری بهترین بازیکن شهرخودرو در بازی با پاختاکور، عملکرد خلعتبری، آمار خلعتبری، تعداد پاس کلیدی خلعتبری در بازی با پاختاکور، تعداد دریبل موفق  خلعتبری در بازی با پاختاکور، نمره متریکا خلعتبری در بازی با پاختاکور