پرونده بازی نفت آبادان ۱-۲ گل‌گهر

متریکا ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - تیم مجید جلالی در روزی که فقط ۳۲٪ مالک توپ بود و ۱۴۲ پاس سالم داد، برنده بازی شد.

آمار بازی صنعت نفت و گل‌گهر، درصد مالکیت بازی صنعت نفت و گل‌گهر، تعداد پاس بازی صنعت نفت و گل‌گهر، دقت پاس بازی صنعت نفت و گل‌گهر، تعداد شوت بازی صنعت نفت و گل‌گهر، تعداد شوت درچارچوب بازی صنعت نفت و گل‌گهر

یونس شاکری بهترین بازیکن زمین

یونس شاکری برای زدن دو گل به نفت آبادان پنج شوت زد که سه تا از آن‌ها در چارچوب بود. شاکری بیشترین نبرد هوایی موفق را هم داشت تا با نمره متریکا ۸.۱۱ بهترین بازیکن زمین شود.

یونس شاکری بهترین بازیکن بازی صنعت نفت و گل‌گهر، یونس شاکری، تعداد شوت یونس شاکری در بازی با صنعت نفت و گل‌گهر، تعداد گل یونس شاکری در بازی صنعت نفت و گل‌گهر، تعداد نبردهوایی یونس شاکری، نمره متریکا یونس شاکری در بازی صنعت نفت و گل‌گهر

 نمره متریکا به بازیکنان نفت آبادان در بازی با گل‌گهر

نمره متریکا به بازیکنان صنعت نفت در بازی با گل‌گهر

نمره متریکا به بازیکنان گل‌گهر در بازی با نفت آبادان

نمره متریکا به بازیکنان گل‌گهر در بازی با صنعت نفت