پرونده بازی نساجی ۰-۰ پارس‌جنوبی

متریکا ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - در دیداری که بارش باران بازی دو تیم را تحت تاثیر قرار داده بود، در طول نود دقیقه مجموعا دو شوت در چارچوب زده شد که هیچ کدام هم گل نشد.

آمار بازی نساجی و پارس جنوبی، نساجی، پارس جنوبی، درصد مالکیت توپ بازی نساجی و پارس جنوبی، تعداد شوت در بازی نساجی و پارس جنوبی، تعداد پاس در بازی نساجی و پارس جنوبی

فریبرز گرامی بهترین بازیکن زمین

فریبرز گرامی تنها بازیکنی بود که در این بازی نمره بالای ۷ کسب کرد. بازیکنی که ۹ دفع خطر و ۶ نبرد هوایی موفق داشت، تنها شوت در چارچوب تیمش را زد و در ۸۰٪ نبردهایش برنده بود.

فریبرز گرامی، فریبرز گرامی بهترین بازیکن بازی نساجی و پارس جنوبی، تعداد دفع توپ فریبرز گرامی در بازی با نساجی، موفقیت در نبردهای فریبرز گرامی در بازی نساجی و پارس، تعداد شوت‌های گرامی در بازی نساجی و پارس، نمره متریکا به فریبرز گرامی در بازی با نساجی

نمره متریکا به بازیکنان پارس‌جنوبی در بازی با نساجی

نمره متریکا به بازیکنان پارس جنوبی در بازی با نساجی، پارس جنوبی جم

 نمره متریکا به بازیکنان نساجی در بازی با پارس‌جنوبی

نمره بازیکنان نساجی در بازی با پارس جنوبی، نساجی مازندران