دو تراکتوری در جمع دقیق‌ترین بازیکنان لیگ

حسام محسنیان - متریکا ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

خانزاده و ایمانی جزو شش بازیکن برتر لیگ در دقت پاس هستند

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران- تراکتور دومین تیم دقیق لیگ است. در این فصل بیش از ۸۱٪ پاس‌های بازیکنان این تیم سالم به مقصد رسیده که از این حیث فقط یک تیم دقیق‌تر از تراکتور است. در جمع دقیق‌ترین بازیکنان لیگ هم تراکتور دو نماینده دارد. محمدرضا خانزاده به عنوان دقیق‌ترین بازیکن تراکتور ۹۰٪ پاس‌هایش سالم به مقصد رسیده است که پنجمین بازیکن لیگ در فاکتور دقت پاس است. در بیش از نیمی از بازی‌هایی که این فصل خانزاده حضور داشته، او دقت پاس بالای ۹۰درصدی داشته است. 

ششمین بازیکن دقیق لیگ هم دیگر نماینده تراکتور است. این فصل در متریکا برای اکبر ایمانی دقت پاس ۸۹.۶درصدی ثبت شده است. بازیکنی که وظیفه انتقال توپ از دفاع به خط حمله را به عهده دارد. اکبر ایمانی برای حفظ دقت پاس بالایش، فقط پاس‌های کم‌ریسک و رو به عقب نمی‌دهد؛ ایمانی هم مانند خانزاده به پاس‌های ساده بسنده نمی‌کند و در بازیسازی و انتقال توپ به خطوط جلویی هم نقش آفرین است. هر دو بازیکن برای کمک به بازیسازی، از پاس‌های پرریسک و بلند استفاده می‌کنند. پاس‌هایی که کار بازیکنان کناری تراکتور را برای خلق موقعیت ساده می‌کند. ایمانی و خانزاده جزو معدود بازیکنان تراکتور هستند که در حین دقت بالای پاس، از پاس‌های پرریسک هم استفاده می‌کنند.

دقت بالای این دو بازیکن که در بیلدآپ تراکتور نقش‌آفرین هستند به این تیم کمک کرده که این فصل بتواند از تملک بالای توپش بهره خوبی ببرد. و توپ را به درستی به مهر‌های هجومی خطرناکش در زمین حریف برساند. کیفی در عقب زمین که مشکلات سرخ‌ها در جلوی زمین را تا حدودی کاهش داده است.