عملکرد مهدی طارمی در بازی با عراق

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

عملکرد مهدی طارمی در بازی با عراق

 ۸ پاس از ۹ پاس مهدی طارمی مقابل عراق سالم به مقصد رسید. طارمی هیچ شوتی نزد، ۳ عملکرد دفاعی داشت و ۲ نبرد برنده شد.