عملکرد مرتضی پورعلی گنجی در بازی با عراق

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

عملکرد مرتضی پورعلی گنجی در بازی با عراق

پورعلی‌گنجی مقابل عراق یک دریبل خورد، سه عملکرد دفاعی داشت و سه دوئل از پنج نبرد هوایی‌اش را برنده شد.