عملکرد امید ابراهیمی در بازی با عراق

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

عملکرد امید ابراهیمی در بازی با عراق

 امید ابراهیمی سه مرتبه از بازیکنان عراق دریبل خورد. نیمی از چهار نبردهوایی‌اش را برنده شد. ۸۳٪ دقت پاس و یک عملکرد دفاعی داشت.