بیشترین شوت در چارچوب هفته نهم

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

 بیشترین شوت در چارچوب هفته نهم

 بیشترین شوت در چارچوب هفته نهم در بازی تراکتور و استقلال زده شد که هر کدام از دو تیم ۱۱ شوت در چارچوب (رکورد این فصل) زدند.