ترین‌های هفته ششم / بیشترین نبردهوایی موفق

متریکا ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

ترین‌های هفته ششم / بیشترین نبردهوایی موفق

محمد دانشگر از ده نبردهوایی که شرکت کرد، ۹ دوئل را برنده شد که بیشترین نبرد هوایی موفق هفته ششم بود.