ترین‌های هفته ششم / بیشترین دریبل موفق

متریکا ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

ترین‌های هفته ششم / بیشترین دریبل موفق

علی شجاعی با ۶ دریبل موفق، تکنیکی‌ترین بازیکن هفته بود.