بررسی مدل شوت‌زنی امین قاسمی‌نژاد

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

بررسی مدل شوت‌زنی امین قاسمی‌نژاد

امین قاسمی‌نژاد شش گل در این فصل با پای راست به ثمر رساند و نصف این تعداد با پای چپ گل زد. البته در لیگ هجدهم قاسمی‌نژاد با پای راست21 شوت بیشتر از پای چپش زد. یکی از هفت ضربه سر او هم گل شد.