نمایش 1-1 از 1 نتیجه
۰-۲
تاريخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۶:۳۰
ورزشگاه: فولادشهر اصفهان
ترکیب احتمالی
بازیکنان غایب
نتیجه ای یافت نشد.
بازیکن دلیل وضعیت امتیاز
بازیکن دلیل وضعیت امتیاز
ایوب کلانتری ۴ کارته ۶,۵۲
میثم شاه مکوندزاده ۴ کارته ۶,۵۷
مقایسه آماری دو تیم
ذوب آهن -- گل زده -- استقلال خوزستان
-- گل خورده --
-- شوت --
-- شوت متحمل شده --
-- مالکیت توپ --
-- دقت پاس --
-- موفقيت در نبردها --
-- موفقیت در نبردهوایی --
-- -- کارت -- --
بازیکنان برتر
آمار دروازبان های ذوب آهن
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
  صادقی
  ۳۰-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مظاهری
  ۳۰-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
  صادقی
  ۳۰-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  مظاهری
  ۳۰-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
آمار بازیکنان ذوب آهن
آمار دروازبان های استقلال خوزستان
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر رتبه
  گروسیان
  ۲۶-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورحمیدی
  ۲۱-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه رتبه
  گروسیان
  ۲۶-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  پورحمیدی
  ۲۱-GK-
  -- -- -- -- -- -- -- --
آمار بازیکنان استقلال خوزستان
 • لایه ۱
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر رتبه
  ۲۴ شیرزادی
  ۲۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ مکوندزاده
  ۲۶-DM-,CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ خشتان
  ۲۷-RW-,LW-,ST-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ کریمی
  ۲۸-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ کلانتری
  ۲۸-AM-,RW-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ کیانی
  ۲۴-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ باقرپور
  ۲۱-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ آل‌نعمه
  ۳۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ شریفی
  ۱۹-DM-,RW-,AM-,LW-,CM-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ شیرمردی
  ۲۹-DM-,RB-,LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۷ امیری
  ۲۳-LW-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ نامداری
  ۱۸-AM-,LW-,ST-,LB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ داوودی
  ۰-RW-,LW-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ رمضانی
  ۲۹-LW-,RW-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ حمدی‌نژاد
  ۳۶-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۴ پورابوالقاسم
  ۲۱-RB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ نعامی
  ۲۱-LW-,RW-,RB-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ درویشی
  ۳۲-ST-,SS-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ مظاهری
  ۲۷-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ قلاوند
  ۲۳-LW-,ST-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ زارع
  ۲۷-RW-,LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ ماهی
  ۲۸-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ ع. بهمنی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ معاوی
  ۲۰-ST-,CM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ ف. بهمنی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ مرادی
  ۲۸-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۴ خسروی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی رتبه
  ۱ شیرزادی
  ۲۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ مکوندزاده
  ۲۶-DM-,CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ خشتان
  ۲۷-RW-,LW-,ST-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴ کریمی
  ۲۸-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۵ کلانتری
  ۲۸-AM-,RW-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶ کیانی
  ۲۴-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷ باقرپور
  ۲۱-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ آل‌نعمه
  ۳۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹ شریفی
  ۱۹-DM-,RW-,AM-,LW-,CM-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ شیرمردی
  ۲۹-DM-,RB-,LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ امیری
  ۲۳-LW-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۲ نامداری
  ۱۸-AM-,LW-,ST-,LB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ داوودی
  ۰-RW-,LW-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ رمضانی
  ۲۹-LW-,RW-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۵ حمدی‌نژاد
  ۳۶-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۶ پورابوالقاسم
  ۲۱-RB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ نعامی
  ۲۱-LW-,RW-,RB-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ درویشی
  ۳۲-ST-,SS-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ مظاهری
  ۲۷-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ قلاوند
  ۲۳-LW-,ST-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ زارع
  ۲۷-RW-,LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۲ ماهی
  ۲۸-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۳ ع. بهمنی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۴ معاوی
  ۲۰-ST-,CM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۵ ف. بهمنی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ مرادی
  ۲۸-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ خسروی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
 • لایه ۲
  # بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق رتبه
  ۲۴ شیرزادی
  ۲۳-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۶ مکوندزاده
  ۲۶-DM-,CB-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۱ خشتان
  ۲۷-RW-,LW-,ST-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۸ کریمی
  ۲۸-DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۰ کلانتری
  ۲۸-AM-,RW-,CM-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۳ کیانی
  ۲۴-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۲ باقرپور
  ۲۱-ST-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲ آل‌نعمه
  ۳۶-CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۸ شریفی
  ۱۹-DM-,RW-,AM-,LW-,CM-,RB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳ شیرمردی
  ۲۹-DM-,RB-,LB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۶۷ امیری
  ۲۳-LW-,CM-,AM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۱ نامداری
  ۱۸-AM-,LW-,ST-,LB-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۶ داوودی
  ۰-RW-,LW-,AM-,LM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۰ رمضانی
  ۲۹-LW-,RW-,AM-,RM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۳ حمدی‌نژاد
  ۳۶-LB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۴ پورابوالقاسم
  ۲۱-RB-,CB-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۲۷ نعامی
  ۲۱-LW-,RW-,RB-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۷ درویشی
  ۳۲-ST-,SS-,AM-,LW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۳۰ مظاهری
  ۲۷-ST-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۹۹ قلاوند
  ۲۳-LW-,ST-,DM-,CM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۴ زارع
  ۲۷-RW-,LW-,AM-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ ماهی
  ۲۸-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۱۹ ع. بهمنی
  ۲۳-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۷۰ معاوی
  ۲۰-ST-,CM-,RW-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ ف. بهمنی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۰ مرادی
  ۲۸-
  -- -- -- -- -- -- -- --
  ۴۴ خسروی
  ۲۱-
  -- -- -- -- -- -- -- --