سپاهان بهترین تیم لیگ در نیمه اول بازی‌ها

متریکا ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

متریکا؛ مرجع آماری و فنی فوتبال ایران - تا پایان هفته بیست و یکم لیگ نوزدهم، ⁩ سپاهان در نیمه اول بازی‌های ۱۵ گل زده و فقط دو گل خورده تا با تفاضل ۱۳+ بهترین تیم لیگ در نیمه اول بازی‌ها باشد.