شماتیک چهار گل اخیر تراکتور/ شوت‌زن‌های حرفه‌ای!

متریکا ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

شماتیک چهار گل اخیر تراکتور تا پایان نیمه اول بازی با سایپا، تراکتور، سایپا