عملکرد مسعود شجاعی در بازی با عراق

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

عملکرد مسعود شجاعی در بازی با عراق

 مسعود شجاعی روزی که در آمارهای فنی درخششی نداشت، با یک کارت قرمز پایین‌ترین نمره (۵.۷۴) را بین بازیکنان ایران دریافت کرد.