گل زده پرسپولیس در دوران برانکو

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

گل زده پرسپولیس در دوران برانکو

پرسپولیس در لیگ هجدهم برای اولین بار در دوران برانکو عنوان بهترین خط حمله لیگ را کسب نکرد. در اولین فصل حضور برانکو روی نیمکت پرسپولیس، این تیم با وجود اینکه قهرمان نشد ولی به طور مشترک با استقلال خوزستان بیشترین امتیاز لیگ را آورد. در آن فصل پرسپولیس بیشتر از همه تیم‌ها هم گل زد. در فصل دوم و سوم حضور برانکو هم پرسپولیس عنوان بهترین خط حمله لیگ را تکرار کرد و در هر سه فصل هم آقای گل لیگ، نماینده‌ای از پرسپولیس بود. در این فصل ولی پرسپولیس نه آقای گل داشت و نه بهترین تیم لیگ از حیث گل زده بود.