برای اولین بار در دوران برانکو؛ نبود پرسپولیس در جمع سه تیم

نویسنده: متریکا تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

برای اولین بار در دوران برانکو؛ نبود پرسپولیس در جمع سه تیم

برای اولین بار در دوران برانکو، پرسپولیس حتی در جمع سه تیم برتر لیگ به لحاظ گلزنی قرار نگرفت.