سايت >> اینفوگرافیک

نمره متریکای بازیکنان پارس جم در دیدار برابر صنعت نفت

نویسنده: متریکا

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

 
 نمره متریکای بازیکنان پارس جم در دیدار برابر صنعت نفت