۰-۱
تاريخ: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۷:۴۵
تعداد تماشاگر: ۱۱۲۰۰
ورزشگاه: نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  نیازمند
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقایی
  ۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  یزدانی
  ۹۹-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورقاز
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۲۱-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیانی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کومان
  ۷۷-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمدی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شهباززاده
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کی‌روش
  ۸۸-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علی‌محمدی
  ۱۷-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۲۵-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهدی‌زاده
  ۶۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  طهماسبی
  ۶۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۸-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کولیبالی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاپی
  ۸۸-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نصاری
  ۸-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صادقی
  ۲۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آفاقی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاداش
  ۹۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفات
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عسکری
  ۱۱-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میداودی
  ۱۰-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر