۰-۰
تاريخ: ۰۸ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۷:۴۵
تعداد تماشاگر: ۴۳۰
ورزشگاه: شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فلاح‌زاده
  ۲۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جلالی
  ۲۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دره
  ۲۹-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دشتی
  ۱۱-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کفشگری
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بارانی
  ۳۷-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسین‌زاده
  ۳۶-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانبخشی
  ۴۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۴۵-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رمضانی
  ۲۶-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۳۲-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاه‌علی‌دوست
  ۴-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۲۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توتادزه
  ۷۷-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گولسیانی
  ۵۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آبشک
  ۱۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دافه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبداله‌زاده
  ۱۵-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر