۱-۱
تاريخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر: ۴۰۰۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گردان
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عابدینی
  ۵-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  احمدی
  ۲۰-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بالوتلی
  ۸۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کانجی
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاکدل
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غبیشاوی
  ۱۴-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  ملکی
  ۱۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منصوریان
  ۷۱-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوزادزه
  ۲-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  لطفی
  ۲۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهی‌دست
  ۴-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فردوسی
  ۷-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شنانی
  ۱۴-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بایرامی
  ۱۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غلامی
  ۹۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۵۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربان‌زاده
  ۶۹-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباسی
  ۲۳-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر