۰-۰
تاريخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر: ۷۰۰
ورزشگاه: شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  امینی
  ۲۷-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قاسمی
  ۱۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حق‌وردی
  ۲۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ووکسویچ
  ۱۵-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رحمانی
  ۱۴-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ثاقبی
  ۴۵-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مومنی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  واسعی
  ۷۰-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امام‌علی
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  روستایی
  ۹۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فراهانی
  ۸۷-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ناصحی
  ۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نعمتی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقاجانپور
  ۲۴-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریگی
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ا. صادقی
  ۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ا. قاسمی‌نژاد
  ۹-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  س. صادقی
  ۲۱-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهدی‌خانی
  ۹۰-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاکری
  ۶۰-CF3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  برزای
  ۲۷-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر