۰-۲
تاريخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر: ۱۳۰۰۰
ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  رضایی
  ۴۰-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توتادزه
  ۷۷-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گولسیانی
  ۵۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرجی
  ۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبداله‌زاده
  ۱۵-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دافه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آبشک
  ۱۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  سالاری
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرزایی
  ۷۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کوروشی
  ۵۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  والی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غلامی
  ۵۵-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دورقی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیت‌سعید
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زبیدی
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مسی
  ۹۲-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پریرا
  ۲۹-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آکاهوشی
  ۸۰-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حردانی
  ۳۲-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادی
  ۹۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر