۰-۰
تاريخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر: ۷۰۰
ورزشگاه: تختی جم
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  احمدی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عسگری
  ۱۸-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  لطفی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورمحمدی
  ۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمدفر
  ۹۹-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نقی‌زاده
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورامینی
  ۱۱-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امرایی
  ۱۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گودرزی
  ۹۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوری
  ۱۴-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۴-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرجوان
  ۹-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صالحی
  ۱۰-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاتمی
  ۲۱-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  سالاری
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقاسی
  ۲۱-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بدرقه
  ۷۰-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  والی
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سواری
  ۷۹-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دورقی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیت‌سعید
  ۷-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرزایی
  ۷۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زبیدی
  ۱۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پریرا
  ۲۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نجاریان
  ۲۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادی
  ۹۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  افشین
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر