۱-۲
تاريخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر: ۵۰۰۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گردان
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  هخامنش
  ۶۹-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عابدینی
  ۵-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاکدل
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بالوتلی
  ۸۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غبیشاوی
  ۱۴-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  منادی
  ۴۰-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جلالی
  ۲۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاج‌محمدی
  ۳۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سارفو
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خالدی
  ۲۱-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رضاوند
  ۷-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کفشگری
  ۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ترابی
  ۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباسیان
  ۲۳-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کامیاب
  ۲۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رمضانی
  ۲۶-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۳۲-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلطانی‌مهر
  ۱۶-CM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر