۱-۰
تاريخ: ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی تهران
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
۱
--
--
--
--
--
--
--