۰-۴
تاريخ
۰۳ دی ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۴
۱.۸۲
۱۹
۷
۱۱
۱
۰
۷۲,۵%
۶۰۵
۸۶,۳
۵۰,۱%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۰۸
۳
۱
۱۲
۱
۰
۲۷,۵%
۲۰۳
۶۰,۱
۴۹,۹%
۶,۵
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۷۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۸۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
علی‌محمدی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۶۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی‌فر
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بختیاری نسب
۸۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین