۱-۲
تاريخ
۲۸ آذر ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۶:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۲
۱.۷۲
۷
۵
۱۲
۱
۰
۴۷,۴%
۴۰۹
۷۹,۵
۵۰,۲%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۵۵
۵
۱
۱۷
۵
۰
۵۲,۶%
۴۵۸
۸۰,۶
۴۹,۸%
۷,۲
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری صیقلانی
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۵۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کیروش
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گرامی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌خانی
۷۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین