۰-۰
تاريخ
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۰
۰.۸۴
۱۶
۳
۱۳
۲
۰
۵۶,۸%
۴۵۷
۷۹,۶
۴۹,۸%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۹
۵
۱
۱۱
۲
۰
۴۳,۲%
۳۳۴
۷۲,۸
۵۰,۲%
۶,۸
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۷۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داسیلویرا
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۸۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نورافکن
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامسوبا
۴۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفی.ا
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۱۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۳۲-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
یحیی‌بیگی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاپاتا
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین