۰-۳
تاريخ
۰۸ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۳
۱.۲۴
۸
۵
۲۱
۴
۰
۴۲,۰%
۳۲۲
۷۸,۶
۴۶,۰%
۷,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۸۴
۱۰
۲
۱۱
۲
۰
۵۸,۰%
۴۶۹
۸۲,۹
۵۴,۰%
۶,۱
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۳۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۴۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شاه‌عباسی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۴۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گولسیانی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین