۲-۲
تاريخ
۰۴ خرداد ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۲
۰.۶۱
۹
۵
۱۱
۱
۰
۴۷,۵%
۴۲۵
۸۰,۲
۵۰,۰%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۹۱
۱۵
۵
۱۴
۱
۰
۵۲,۵%
۴۷۳
۷۷,۸
۵۰,۰%
۶,۹
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مشایخ
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۸۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میری
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مقتدایی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۶۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۳۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غبیشاوی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امانی‌نژاد
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین