۱-۰
تاريخ
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
حافظیه
آمار کلی بازی
۰
۰.۵۳
۷
۲
۱۸
۲
۰
۵۶,۲%
۴۹۴
۷۵,۱
۵۱,۹%
۶,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۴۶
۹
۲
۱۶
۰
۰
۴۳,۸%
۳۵۸
۶۹,۰
۴۸,۱%
۷,۲
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۱۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۹۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانا
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کردستانی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدری
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقابابایی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانایی
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۹۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۳۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۶۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خدابنده‌‌لو
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدادادی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین