۰-۰
تاريخ
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۰
۰.۵۲
۱۳
۱
۷
۰
۰
۵۶,۲%
۵۰۳
۷۷,۹
۴۹,۵%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۱
۵
۱
۹
۳
۰
۴۳,۸%
۳۷۸
۷۴,۳
۵۰,۵%
۶,۹
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۵۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیلوا
۵۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ژستد
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آمونوف
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصطفی.ا
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.کریمی
۹۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۲۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بایرامی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یحیی‌بیگی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین