۱-۲
تاريخ
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۲
۰.۵۵
۹
۴
۲۲
۱
۰
۴۴,۸%
۳۱۷
۷۱,۶
۵۴,۱%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۶۴
۹
۲
۱۹
۱
۰
۵۵,۲%
۴۰۳
۷۷,۷
۴۵,۹%
۶,۵
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خطیر
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۳۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ص. حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۱۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م.ج.محمدی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
روزی‌طلب
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدامرادی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۴۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین