۰-۳
تاريخ
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۳
۲.۳۲
۱۶
۶
۱۰
۰
۰
۶۶,۴%
۷۲۶
۸۹,۱
۵۰,۳%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۳
۸
۲
۸
۱
۰
۳۳,۶%
۳۴۷
۷۵,۸
۴۹,۷%
۶,۰
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۴۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جهانی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۷۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضازاده
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاحیان
۴۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ر. جعفری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدعلی پور
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین