۰-۰
تاريخ
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
حافظیه
آمار کلی بازی
۰
۰.۳۲
۱۲
۲
۱۵
۳
۰
۴۹,۷%
۳۳۹
۶۵,۵
۵۲,۸%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۵۵
۱۱
۲
۱۹
۴
۰
۵۰,۳%
۳۳۷
۶۸,۸
۴۷,۲%
۶,۸
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۱۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۴۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فاتح
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افراز
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانا
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محسن‌زاده
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی‌فرد
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۸۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۳۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناییج‌پور
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین