۱-۲
تاريخ
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا رفسنجان
آمار کلی بازی
۲
۰.۷۸
۱۴
۷
۱۴
۲
۰
۵۶,۹%
۴۶۱
۸۰,۹
۴۷,۹%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۶۹
۱۱
۳
۴
۴
۰
۴۳,۱%
۳۳۰
۷۲,۱
۵۲,۱%
۶,۵
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الرشیدی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصیری
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ربیع‌زاده
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۹۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۱۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقابابایی
۱۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نعمتی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
افراز
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین