۰-۰
تاريخ
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۴:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
ثامن الامه
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۰
۱۳
۱
۱۹
۳
۰
۴۴,۶%
۳۳۸
۶۹,۸
۵۰,۰%
۶,۹
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۱.۱۱
۷
۴
۱۶
۰
۰
۵۵,۴%
۴۸۴
۷۸,۳
۵۰,۰%
۶,۹
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بهزادی
۶۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضازاده
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۴۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رئوفی منش
۳۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمین
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرملاچعب
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دشتی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نریمان‌جهان
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین