۰-۱
تاريخ
۰۳ آذر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱۴
۵
۱۱
۱
۰
۶۸,۹%
۴۷,۲%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۶
۲
۱۴
۳
۰
۳۱,۱%
۵۲,۸%
۶,۶
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کامیابی‌نیا
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۳۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۲۱-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بختیاری
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۶۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
غبیشاوی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین