۲-۰
تاريخ
۰۳ آذر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
حافظیه
آمار کلی بازی
۰
۵
۲
۷
۱
۰
۴۹,۶%
۴۴,۳%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۳
۴
۱۹
۳
۰
۵۰,۴%
۵۵,۷%
۷,۷
فجر سپاسی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مولایی
۲۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقابابایی
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارع
۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۷۵-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زارعی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیمکانی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدویی
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زینالی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نت
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورقاز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلمانی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین