۱-۱
تاريخ
۱۵ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۱
۱۱
۵
۱۴
۱
۰
۵۸,۴%
۵۱,۳%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۶
۴
۲۴
۴
۰
۴۱,۶%
۴۸,۷%
۷,۰
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رادوشویچ
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تبریزی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین