۲-۱
تاريخ
۱۴ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۱
۱۱
۵
۱۳
۳
۰
۵۹,۴%
۵۰,۲%
۶,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۶
۲
۱۱
۲
۰
۴۰,۶%
۴۹,۸%
۷,۴
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دشتی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیبی‌نژاد
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۳۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوودی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین