۰-۲
تاريخ
۱۴ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۲
۱۶
۸
۲۰
۲
۰
۴۴,۵%
۴۷,۴%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۶
۱
۱۲
۰
۰
۵۵,۵%
۵۲,۶%
۶,۲
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
طرهانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدامرادی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روزی‌طلب
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی‌راد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۲۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین